Przedstawiamy produkt, który:
  • Od razu robi wrażenie.
  • Dociera bezpośrednio do osoby decyzyjnej.
  • Pozwala na prezentację treści w wyjątkowy sposób.
  • Daje PEWNOŚĆ, że Twój komunikat został odebrany.
  • Angażuje, a nawet nagradza Twojego odbiorcę.

Wbudowany moduł Wi-Fi bezpośrednio łączy Cię z Twoim odbiorcą, pozwalając mu ponadto na szybkie udostępnienie Twojego przekazu wszystkim wokół, w każdej chwili.

Promethean Video Brochure

Moduł WiFi TV in a Card umożliwia wejście w interakcję z klientem i pozyskanie cennych danych dotyczących tego KIEDY i JAK reaguje na twoje treści wideo. Do urządzenia możesz dołączyć kwestionariusz, interaktywne gry, a nawet zdalnie ładować treści na udostępnione urządzenia.

TV in a Card z modułem WiFi jest idealnym rozwiązaniem do angażowania resellerów, partnerów sprzedażowych, prowadzenia szkoleń i wielu innych zastosowań, w tym również podczas uroczystych eventów Twojej firmy.