TV in a Card przykłada dużą wagę do recyklingu i ograniczenia składowania odpadów. Nasze podejście do recyklingu bazuje na zasadach zrównoważonego rozwoju przyjaznemu środowisku. Dlatego chcemy uniknąć sytuacji, w której nasi klienci pozbywają się naszych urządzeń, wyrzucając je na składowiska odpadów.

  • Stosujemy zasadę minimalizację ilości odpadów poprzez ich segregację.
  • Promujemy oszczędne korzystanie z papieru, kartonu i innych surowców.
  • Zachęcamy do zakupu materiałów, które można poddać recyklingowi.
  • Faworyzujemy dostawców, którzy stosują dobre praktyki dotyczące zarządzania odpadami i ich segregowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
  • Minimalizujemy ilość odpadów zachęcając do wymiany i ponownego używania sprzętu oraz materiałów.
  • W procesie produkcji stosujemy zaawansowane strategie zarządzania odpadami.
  • Nieustannie pracujemy nad rozwojem i poszerzaniem zakresu rozwiązań dotyczących segregowania odpadów.

W lipcu 2007 wprowadziliśmy zasady Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) w celu zredukowania ilości niesegregowanych odpadów elektrycznych i elektronicznych, które wywożone były na składowiska odpadów.

Przeznaczanie niechcianych produktów do recyklingu jest lepsze dla środowiska. Toksyny zawarte w niektórych produktach mogą spowodować zanieczyszczenie gleby i wody, co może mieć szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, faunę i florę, a także ludzkie zdrowie. W bliskiej odległości skupisk ludzkich, wspomniane toksyny mogą spowodować problemy dla lokalnych społeczności, związane z zanieczyszczeniem wody i gleby. Większość przedmiotów, które wyrzucamy może zostać naprawiona lub poddana recyclingowi. Recykling przedmiotów pomaga oszczędzać surowce naturalne, a także obniża ryzyko środowiskowe i zdrowotne związane z oddawaniem odpadów elektronicznych na składowiska odpadów.

Wszystkie produkty TV in a Card oznaczone są poniższym symbolem, wskazującym na to, że nasze produkty powinny zostać poddane procedurze recyklingu.

Jeśli posiadasz niechciane produkty TV in a Card, wyślij je do nas, a my przeznaczymy je do recyklingu.

UWAGA: Jeśli przeznaczasz do recyklingu produkt, na którym zapisano Twoje pliki wideo, upewnij się, że skopiowałeś je na swój komputer przed wysłaniem sprzętu do nas. Możemy nie być w stanie go odzyskać.